تجاری و اداری

ساختمان هایی با کاربری های تجاری و اداری ، مثل دفاتر کار ، هتل ها ، مطب ها ، مراکز خرید و فروشگاه ها ساختمان های بسیار خاصی هستند که متناسب با فعالیت های متنوع داخل آنها شکل پیدا میکنند و از طرفی میتوانند با بکار گیری عناصری مثل زیبایی و جذابیت ، مخاطبان را جذب کند و تحت تاثیر قرار دهد یا از طرفی با آرامش و بهینگی ، بازده کاری و سود مالی را افزایش دهد. از این رو با طراحی دقیق و پیشبینی نیاز های متوع این ساختمان ها ، به بهبود شرایط کاری کمک فراوانی کرد

نمونه های طراحی ساختمان هایی

با کاربری تجاری و اداری

keyboard_arrow_up